Kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli olmayan sinyal separatörü SEP-16

Kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli olmayan sinyal separatörü
SEP-16

▪ Kendinden emniyetli ia veya ib devreleri ile kendinden emniyetli olmayan devreler arasında izolasyon sağlar.
▪ Sinyaller çift yönlü olarak iletilir.
▪ En fazla 16 adet dijital giriş-çıkışı ayırabilir.
▪ Çeşitli besleme gerilimleriyle çalışabilir.

 

Atex Sertifikalı