DAT Hidrolik Pompa İstasyonu

MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE KULLANILAN
YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK POMPALAR

 

DAT Bergbautechnik GmbH, müşterilerine uzman
danışmanlık ve DAT ürünlerine ilgi duyan işletme
ve tesislere düzenli servis de dahil olmak üzere
modern ve yenilikçi tarzda hizmet vermektedir.
Konuya ilişkin sorunları kısa sürede çözebilmek
ve müşterilerine evrensel düzeyde hizmet verebilmek
için DAT gerekli olan sistem bilgisine ve
tecrübeli uzmanlara sahiptir. Bu çerçevede DAT,
ortaya çıkabilecek sorunlarda en seri ve en verimli
şekilde yardım edebilecek, ilgili uzman firmaları da
devreye sokabilecek kapasitededir.
Marka değerlerimiz, en yeni madencilik tekniği, kalite,
verilen tarih sürelerine sadakat ve mükemmel
hizmet servisi gibi, madencilik tesislerinde başarıyı
beraberinde getiren özelliklere sahiptir. DAT
müşterilerine, tesislerin işletmeye alınmasına kadar
yardımcı olur ve optimal bir satış sonrası hizmet
servisini de yerine getirir. Müşteriler bu süreçte,
gereken hallerde veya devamlı olacak bir servis
hizmetine ilişkin istekleri hakkındaki kararlarını verirler.
Bu hizmetlere dair detaylar bir servis hizmeti
anlaşması çerçevesinde tespit edilebilir..
Fabrikalardan yeni üretilmiş edilmiş olan ünite ve
makinelerin yani sıra, DAT ayrıca kullanılmış, ancak
optimal şekilde revizyondan geçirilmiş madencilikteçhizatı da sunmaktadır.

 

Yer altı kömür madeni üretimi esas itibariyle güvenli
şekilde yapılacak yüksek bir basınç gücü ile
doğrudan bağlantılıdır.
Hidrolik araçlarla kömür elde edilmesinin temeli;
yüksek basınçlı pompa teçhizatı, depo tesisi, filtre
istasyonu ve emülsiyon karma tesisi donanımından
oluşan bir pompa istasyonudur.
DAT Maden İşletmeciliği kendi içerisinde sistemli,
kömür çıkartılacak damarlardan hidrolik sıvılarla
optimal bir tedariki garanti altına alan mobil bir sistem
çerçevesinde çalışmaktadır. Yüksek değerdeki
güvenilir sıvı bileşimler, tüm tesisi garanti altına
alıp küçük bakımlarla en verimli şekilde çalışmasını
sürdürürler.
Bu ünite dayanıklı boru çerçeveler içine monte
edilmiş olup, ya sabit şekilde veya bir ray üzerinde
hareket edebilen asma kompartımanlar şeklinde
monte edilebilirler.
Üretim güvenliğini daha üst seviyeye çıkartabilmek
için, sayıları dörde kadar çıkabilen pompa teçhizatı
devreye sokulabilir. Bu pompalar, hidrolik sıvıları,
geriye doğru akış özelliğine sahip yüksek basınç
filtreleri üzerinden kömür damarına intikal ettirirler.
Elektrikli Kumanda Sistemi ve özel olarak bu
işlev için geliştirilmiş olan teşhis sistemi, işlevin
kusursuzca oluşumunu sağlar. Özellikle dar alanlı
çalışma mahalleri için, iyi bir alternatif arz eden
HDP 170 Tipi yüksek basınç pompası çok fazla
talep edilen bir ürünümüzdür.
HDP 250 (Beş Pistonlu Pompa) pompasının
özellikli avantajları; yüksek seviyede güvenirliliği
ve gürültüsüz çalışmasıdır. Su, emülsiyon ve hatta
HFA-sıvılarıyla birlikte kullanılabilir.

 

HDP Yüksek Basınç Pompa Cihazlarna Ait Teknik Veriler
Hacim akımı 12 – 841 L/dak.
Basınç 80 – 480 bar
Piston Çapı 17,5 – 100 mm
İşletme Gücü 11 – 355 kW
Devir Sayısı 1500 / 1800 / 2150 1/dakika
Orta seviyedeki Piston hızı 0,63 – 1,39 m/saniye

 

Pompalara Genel Bakış
HDP 20 18,5 kW*
HDP 40 37 kW*
HDP 70 70 kW*
HDP 120 110 kW*
HDP 170 200 kW*
HDP 250 250 kW*
HDP 250 L 250 kW*
HDP 360 360 kW*
* maksimum giriş gücü